Vol 5/2022 a Vol 6/2022 a Vol 10/2022 a Vol 11 až 15/2022 – soudní přezkum ve věcech registrace kandidátní listiny pro lednovou volbu prezidenta republiky.

Soudní přezkum ve věcech registrace kandidátní listiny pro lednovou volbu prezidenta republiky

 

Volební senát Nejvyššího správního soudu dnes rozhodl o třech návrzích, které mu byly doručeny v souvislosti s registracemi kandidátních listin pro lednovou volbu prezidenta republiky.

 

Návrh pod sp. zn. Vol 5/2022 [viz link: https://www.nssoud.cz/modalni-obsah/rozhodovaci-cinnost/rozhodnuti-359364?cHash=a8d20fce221486f4f5145d7f1ff35d74] usnesením odmítl pro neodstranění vad návrhu, takže ani nemohl být soudem projednán.

 

Návrh občana, který se registračních řízení neúčastnil (sp. zn. Vol 6/2022 [viz. link: https://www.nssoud.cz/modalni-obsah/rozhodovaci-cinnost/rozhodnuti-359363?cHash=a2ac2eb5649b3cb9db9a2425610790a4]) odmítl, protože navrhovatel nebyl vůbec oprávněn podat návrh na zrušení registrací jiných kandidátů pro prezidentskou volbu.


Návrh sp. zn. Vol 10/2022 [viz link: https://www.nssoud.cz/modalni-obsah/rozhodovaci-cinnost/rozhodnuti-359365?cHash=96f35c76878326d1c1e7b7c32f72b297] volební senát částečně zamítl pro zjevnou nedůvodnost návrhu, neboť občan navrhovatel kandidáta v registračním řízení předložil petice s podpisy, jejichž počet zdaleka nedosahoval požadovaného minima 50 000, a ve zbytku odmítl, neboť se navrhovatelé nesmyslně domáhali něčeho, co zákon vůbec neumožňuje.

 

Celá usnesení …

 

E-mailová podání evidovaná pod sp. zn. Vol 11 až 15/2022 od uživatele fantom98, za kterými byla zřejmě nezaregistrovaná kandidátka Terezie Holovská, nebyla elektronicky podepsána uznávaným elektronickým podpisem, a proto k nim Nejvyšší správní soud nemohl přihlížet; tj. žádné řízení nebylo zahájeno a soud o těchto podáních nerozhodoval.

 

Volebnímu senátu nyní zbývá rozhodnout o čtyřech návrzích, včetně třech nejsložitějších týkajících se kandidatur Karla Diviše, Karla Janečka a Denisy Rohanové

 

Volební senát Nejvyššího správního soudu (senát ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí) rozhoduje ve složení: předseda senátu Tomáš Langášek, soudci Josef Baxa, Radan Malík, Petr Mikeš, Pavel Molek, Ivo Pospíšil a soudkyně Michaela Bejčková.

 

Nejvyšší správní soud obdržel celkem 13 podání týkajících se ochrany ve věci registrace kandidátní listiny.