Zjednodušení zakládání obchodních korporací.

Zjednodušení zakládání obchodních korporací

 

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s odborníky připraví vzorové společenské smlouvy, které budou dostupné na internetových stránkách ministerstva a při jejichž využití bude založení společnosti s ručením omezeným levnější.

 

Návrh zákona navazuje na již přijaté změny notářského řádu (zákon č. 300/2011 Sb.) a dále zjednodušuje zakládání obchodních korporací, především společností s ručením omezeným, v souladu s Programovým prohlášením vlády.

 

Nově nebude nutné získat živnostenské oprávnění před vznikem obchodní korporace, takže například společnost s ručením omezeným bude možné založit během jednoho setkání s notářem, a to fyzicky nebo on-line.

 

Návrh také počítá s vytvořením nové neveřejné evidence vyloučených osob, v níž budou evidovány osoby, které se nemohou stát členem voleného orgánu obchodní korporace (např. jednatelem), která je běžná v zahraničí.