21 Cdo 658/2022 – škoda v případech porušení povinnosti rovného zacházení při odměňování / 20 Cdo 3342/2021 – bezdůvodné obohacení při prodeji nemovité věci v exekučním řízení.

Škoda v případech porušení povinnosti rovného zacházení při odměňování

 

Škoda v případech porušení povinnosti rovného zacházení při odměňování může spočívat i v tom, že zaměstnanci vznikne nižší nárok na náhradu mzdy, než by mu vznikl, kdyby zaměstnavatel neporušil svoji právní povinnost (rovného odměňování zaměstnanců) a zaměstnanci by v rozhodném období byla zúčtována vyšší mzda.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 21 Cdo 658/2022, ze dne 26. 7. 2022)

 

 

Bezdůvodné obohacení při prodeji nemovité věci v exekučním řízení

 

V případě bezdůvodného obohacení, k němuž došlo prodejem nemovité věci v exekučním řízení, je počátek subjektivní promlčecí lhůty (§ 621 a § 629 odst. 1 o. z.) pro uplatnění práva na vydání bezdůvodného obohacení vázán na skutečnosti, které se ochuzený měl a mohl dozvědět až ve fázi rozvrhu výtěžku dražby.


(podle rozsudku Nejvyššího soudu spisové značky 20 Cdo 3342/2021, ze dne 19. 7. 2022)