29 Cdo 634/2024 – místní příslušnost soudu ve sporu o zaplacení (blanko)směnky / 23 Cdo 3231/2023 – překážka věci pravomocně rozhodnuté („ochranné známky“).

Místní příslušnost soudu ve sporu o zaplacení (blanko)směnky

 

Vzhledem k tomu, že se blankosměnka stává směnkou (za předpokladu, že listina po vyplnění bílých míst má kvalitu směnky) vyplněním, a to s účinky ex tunc, je i pro účely posouzení místní příslušnosti soudu ve sporu o zaplacení směnky rozhodující podoba směnky (a v ní určené platební místo) v okamžiku zahájení řízení. Skutečnost, že šlo (původně) o blankosměnku s nevyplněným údajem platebního místa, je v tomto směru právně nevýznamná.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 29 Cdo 634/2024, ze dne 27. 3. 2024)

 

 

Překážka věci pravomocně rozhodnuté („ochranné známky„)

 

Pravomocné rozhodnutí, jímž byla žaloba, kterou se žalobkyně domáhala uložení povinnosti, aby se žalovaná zdržela jednání, jímž ohrožuje či porušuje právo žalobkyně k ochranné známce, zamítnuta z důvodu, že pravomocným rozhodnutím správního orgánu (Úřadu průmyslového vlastnictví) byla prohlášena neplatnost této ochranné známky, nezakládá tzv. překážku věci pravomocně rozhodnuté v řízení, v němž se žalobkyně domáhá po žalované stejného nároku na základě tvrzení, že toto rozhodnutí správního orgánu bylo po skončení původního řízení zrušeno.

(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 23 Cdo 3231/2023, ze dne 29. 2. 2024)