30 Cdo 2095/2020 – žádost o prodloužení lhůty k uhrazení soudního poplatku

Žádost o prodloužení lhůty k uhrazení soudního poplatku

 

Lhůta k zaplacení soudního poplatku na základě výzvy soudu je lhůtou procesní a takto ji lze i uplatňovat. Nelze tak přikročit k zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, jestliže v poslední den lhůty k jeho úhradě poplatník prostřednictvím držitele poštovní licence požádal o prodloužení lhůty k uhrazení soudního poplatku, aniž by soud o takové žádosti rozhodl.

(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 30 Cdo 2095/2020, ze dne 18. 8. 2020)