[COVID-19]: Organizační opatření VZP ČR č. 56/2020 – vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 / Organizační opatření VZP ČR č. 57/2020 – síť poskytovatelů realizujících očkování proti onemocnění COVID-19.

·       Organizační opatření VZP ČR č. 56/2020 – vykazování očkování proti onemocnění COVID19.

·       Organizační opatření VZP ČR č. 57/2020 – síť pracovišť smluvních poskytovatelů realizujících očkování proti onemocnění COVID-19, vykazování a úhrada očkování proti onemocnění COVID19