[COVID-19]: USNESENÍ vlády ČR ze dne 23.12. 2020 č. 593/2020 Sb. až č. 598/2020 Sb. [prodloužení nouzového stavu do 22.01. 2021 a s tím spojená krizová opatření].

V příloze naleznete dnes [tj. 23.12. 2020] vyhlášení usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu do 22.01. 2021 a s tímto spojená krizová opatření:     

 

593.     usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [o prodloužení nouzového stavu do 22.01. 2021]

 

594.     usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření

 

změna účinnosti krizových opatření do 10.01. 2021

 

změna usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1332, vyhlášené pod č. 533/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 17. prosince 2020č. 1341, vyhlášeného pod č. 564/2020 Sb., tak, že bod I/5 nově zní:

 

5. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den, dne 24. prosince 2020 však pouze v čase mezi 12:00 hod. až 23:59 hod., a v ostatní dny v čase mezi 23:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování

a)            čerpacích stanic s palivy a mazivy,

b)             lékáren,

c)             prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,

d)            prodejen ve zdravotnických zařízeních,

e)             provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/1,

f)              půjčoven a servisů sportovního vybavení, lyžařských škol, infocenter, parkovišť a parkovacích domův lyžařských areálech,

g)            lyžařských vleků;

 

změna usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020č. 1334, vyhlášené pod č. 535/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 17. prosince 2020č. 1341, vyhlášeného pod č. 564/2020 Sb., tak, že:1. za bod I/6 se vkládá nový bod I/7, který zní:7. cesty na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm včase od24. prosince 2020 od 23:00 hod. do 25. prosince 2020 do 01:59 hod.,. Dosavadní bod I/7 se označuje jako bod I/8.2. v bodu IV. písmeno b) zní: b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, povětšinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členůdomácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;

 

595.     usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření [zákaz volného pohybu osob ode dne 27.12. 2020 od 00:00 hod. do dne 10.01. 2021 do 23:59 hod.],

596.     usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření [zákaz či omezení prodeje, služeb, kultury, pití alkoholu na veřejnosti ode dne 27.12. 2020 od 00:00 hod. do dne 10.01. 2021 do 23:59 hod.],

597.     usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření [omezení provozu škol ode dne 27.12. 2020 od 00:00 hod. do dne 10.01. 2021 do 23:59 hod.],

598.     usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření [nařízení určit školské zařízení zajišťující péči o děti ve věku od 3 do 10 let pro krizové zaměstnance ode dne 04.01. 2021 do dne 10.01. 2021 do 23:59 hod.],

599.     usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření [omezení činnosti orgánů veřejné moci ode dne 27.12. 2020 do dne 10.01. 2021 do 23:59 hod.].