IV.ÚS 2659/20 – vymezení přípustnosti dovolání stanovením vícero možností / IV.ÚS 2983/20 – k povinnosti soudu reagovat na námitku promlčení / III.ÚS 3001/20 – nepřesvědčivé odůvodnění rozhodnutí o výživném.

ÚS: Vymezení přípustnosti dovolání stanovením vícero možností

 

Využije-li dovolatel při vymezení předpokladu přípustnosti jeho dovolání vícero možností plynoucích z § 237 o. s. ř. jako „případných“ předpokladů v jejich posloupnosti, neporušuje tím požadavek, že v konkrétním případě může být splněno vždy jen jedno ze zákonem stanovených kritérií přípustnosti dovolání. Odmítne-li Nejvyšší soud v takovém případě reagovat na otázku, kterou dovolatel odůvodnil přípustnost jeho dovolání, dojde k porušení práva na soudní ochranu zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 2659/20, ze dne 23. 3. 2021)

 

 

ÚS: K povinnosti soudu reagovat na námitku promlčení

 

Nereagujeli obecný soud na řádně vznesenou námitku promlčení účastníkem řízení, dojde k porušení práva na soudní ochranu zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 2983/20, ze dne 23. 3. 2021)

 

 

ÚS: Nepřesvědčivé odůvodnění rozhodnutí o výživném

 

Neodůvodníli obecný soud náležitě své rozhodnutí, především nevyplýváli z něj vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé, případně nejsouli tyto právní závěry přesvědčivé, je takové rozhodnutí v rozporu s ústavně zaručeným právem účastníka řízení na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky III.ÚS 3001/20, ze dne 16. 3. 2021)