Pl. ÚS 35/22 – Ústavní soud odmítl ústavní stížnost Pavla Zítka ve věci jeho kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky.

Ústavní soud odmítl ústavní stížnost Pavla Zítka ve věci jeho kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky

 

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) dne 3. ledna 2023 rozhodlo ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 35/22 o odmítnutí ústavní stížnosti stěžovatele Pavla Zítka, jež se týkala odmítnutí jeho kandidátní listiny pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023. 

 

Stěžovatel zejména nesouhlasil s úpravou zákona o volbě prezidenta republiky. Na rozdíl od ostatních občanů totiž přiznává poslancům a senátorům privilegované postavení tím, že nemají povinnost odevzdat spolu s kandidátní listinou také petici podepsanou nejméně 50 000 občany. 

 

Ústavní soud považoval argumentaci směřující proti posouzení věci Nejvyšším správním soudem za zjevně neopodstatněnou a postrádající ústavní rozměr. Podle Ústavního soudu si každý kandidát musel být vědom zákonného požadavku na přiložení petice podepsané požadovaným počtem občanů v zákonné lhůtě. Stěžovatel ostatně ani netvrdil splnění zákonných podmínek pro registraci jeho kandidátní listiny.


Text 5 stránkového odmítavého usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 03.01. 2022 spisové značky Pl. ÚS 35/22 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2023/Pl-35-22_-_AN.pdf