Pl. ÚS 49/23 – tržní řád obce Velké Hostěrádky.

Tržní řád obce Velké Hostěrádky

 

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) zrušilo čl. 2, 3, 4, 5, a dále čl. 6 ve slovech „provozovaného místními spolky“ nařízení obce Velké Hostěrádky č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ze dne 30. 5. 2013, dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Návrh na zrušení čl. 6 ve slovech „na ohlášené očkování domácích zvířat“ nařízení obce Velké Hostěrádky č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ze dne 30. 5. 2013, však zamítlo.
 
Právní věty:

 

I.       Vymezení prodejních míst ve smyslu § 18 odst. 1 živnostenského zákona je obligatorní náležitostí tržního řádu, kterou musí vždy obsahovat, aby byl v souladu s příslušným zákonným zmocněním. Prodejní místa je třeba identifikovat přesným a nezaměnitelným popisem přímo v tržním řádu.

 

II.      Zákaz některých forem prodeje zboží nebo poskytování služeb podle § 18 odst. 4 živnostenského zákona není obligatorní ani fakultativní částí tržního řádu; obec jej může stanovit zvláštním nařízením mimo tržní řád či jej upravit spolu s ním – v každém případě obstojí samostatně.

 

III.    Při stanovení rozsahu zákazu tzv. podomního a pochůzkového prodeje není přípustné mít odlišný právní režim pro druhově obdobné či shodné akce pouze na základě osoby pořadatele akce, aniž by pro takové odlišné zacházení existoval legitimní důvod.

 

Text 10 stránkového částečně kasačního nálezu pléna Ústavního soudu ČR ue dne 21.02. 2024 spisové značky Pl. ÚS 49/23 je dostupný z níže uvedeného linku:

 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2024/pl-49-23-AN.pdf