1 As 230/2021-40 – přisuzování léčivých účinků doplňkům stravy / 9 Afs 148/2019-49 – neúčinnost zajišťovacího příkazu / 55 Af 4/2021-23 [KSPH] – elektronická dražba nemovité věci.

NSS: Přisuzování léčivých účinků doplňkům stravy

 

Při posouzení, zda se zadavatel reklamy dopustil přestupku podle § 8a odst. 3 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, jenž měl spočívat v tom, že v reklamě na doplněk stravy uvedl informace připisující doplňku stravy vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit podle čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, nelze bez dalšího vycházet ze zařazení určitého fyziologického stavu do Mezinárodní klasifikace nemocí.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 2022, číslo jednací 1 As 230/2021-40)

 

 

NSS: Neúčinnost zajišťovacího příkazu

 

Pokud se zajišťovací příkaz stane neúčinným, protože odvolací orgán nevydal rozhodnutí o odvolání do 30 dnů (§ 168 odst. 1 daňového řádu), nemůže správce daně za stejných skutkových okolností a navazujících právních závěrů vydat další zajišťovací příkaz vztahující se k témuž období.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2022, číslo jednací 9 Afs 148/2019-49)

 

 

KS: Elektronická dražba nemovité věci

 

I. Správce daně musí umožnit osobám zúčastněným na dražbě uplatnit před udělením příklepu výhrady proti udělení příklepu, i když je dražba nemovité věci prováděna elektronickým způsobem (§ 199 odst. 3 věta druhá ve spojení s § 194a odst. 3 daňového řádu).


II. Rozhodnutí o příklepu se doručuje podle § 222 odst. 4 daňového řádu osobě zúčastněné na dražbě, která proti udělení příklepu vznesla výhrady, v nichž namítla, že jí nebylo umožněno učinit dražební podání.


(podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2021, číslo jednací 55 Af 4/2021-23)