10 Afs 10/2023-78 – Nejvyšší správní soud rozhodl ve sporu Mlékárny Hlinsko a Ministerstva průmyslu a obchodu; dalšími podobnými spory se bude ještě zabývat.

Nejvyšší správní soud rozhodl ve sporu Mlékárny Hlinsko a Ministerstva průmyslu a obchodu; dalšími podobnými spory se bude ještě zabývat

 

Nejvyšší správní soud dne 6. 9. 2023 vydal rozsudek ve sporu společnosti Mlékárna Hlinsko, a.s., a Ministerstva průmyslu a obchodu ohledně zamítnutí žádosti o dotaci z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Rozsudek se týká jedné z mnoha žádostí o poskytnutí dotace, které podaly společnosti z koncernu Agrofert a které Ministerstvo průmyslu a obchodu v průběhu roku 2021 zamítlo. Neúspěšní žadatelé, včetně Mlékárny Hlinsko, se následně proti rozhodnutím ministerstva bránili u Městského soudu v Praze.

 

Jak Nejvyšší správní soud vysvětluje v rozsudku, jednotlivé senáty městského soudu rozhodly v případě neúspěšných žadatelů o dotaci z koncernu Agrofert různým způsobem. V nynějším rozsudku Nejvyšší správní soud přezkoumal pouze jednu z těchto variant a rozhodl, že rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu nebylo možné považovat za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Věc tedy vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

 

Nejvyšší správní soud zdůraznil v rozsudku, že se prozatím nijak nezabýval otázkou, zda je argumentace ministerstva po věcné stránce správně, zda mohlo žádosti o dotace společností z koncernu Agrofert zamítnout s odůvodněním, které nakonec použilo. Touto otázkou se Nejvyšší správní soud bude zabývat teprve v řízeních, kde je kasační stížnost podána proti rozsudkům městského soudu, ve kterých městský soud věcně přezkoumal rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 06.09. 2023 číslo jednací 10 Afs 10/2023-78 je k dispozici z tohoto linku:

 

file:///C:/Users/Robert%20Sobotka/Downloads/001010Afs_2300078_20230906091216.pdf