141 Af 14/2022-14 [KSUL]: přezkum vyrozumění o předpisu úroku z prodlení / 4 Ao 7/2021-179 – akcesoričnost návrhu na zrušení opatření obecné povahy.

KS: Přezkum vyrozumění o předpisu úroku z prodlení

 

Vyrozumění o předpisu úroku z prodlení podle § 251a odst. 3 daňového řádu není rozhodnutím správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., a proto je vyloučeno ze soudního přezkumu podle § 70 písm. a) s. ř. s. Vyrozumění o předpisu úroku z prodlení lze přezkoumat na základě žaloby proti rozhodnutí o námitkách podle § 159 daňového řádu podaných proti tomuto vyrozumění.


(podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 8. 2022, číslo jednací 141 Af 14/2022-14)

 

 

Akcesoričnost návrhu na zrušení opatření obecné povahy

 

Akcesoričnost návrhu na zrušení opatření obecné povahy, tj. jeho reálný význam pro rozhodnutí o žalobě proti úkonu správního orgánu, kterým bylo opatření obecné povahy vůči navrhovateli použito, je zvláštní podmínkou řízení o incidenčním návrhu na zrušení opatření obecné povahy podle § 101a odst. 1 věty druhé s. ř. s. [„Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí je oprávněn podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen. Pokud je podle zákona současně oprávněn ve věci, ve které bylo opatřením obecné povahy užito, podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh, může navrhnout zrušení opatření obecné povahy jen společně s takovým návrhem.“].


(podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2022, číslo jednací 4 Ao 7/2021-179)