23 Cdo 2939/2023 – místní příslušnost ve věci týkající se vlastnického práva k nemovitosti.

Místní příslušnost ve věci týkající se vlastnického práva k nemovitosti

 

V řízení, v němž se věřitel domáhá nahrazení projevu vůle osoby, která mu (dočasně) převedla dohodou o zajišťovacím převodu práva své vlastnické právo k nemovité věci, k vystavení potvrzení o tom, že se zajišťovací převod práva stal nepodmíněným, jde o věc týkající se vlastnického práva k nemovité věci, pro kterou je podle § 88 písm. b) o. s. ř. založena výlučná místní příslušnost soudu, v jehož obvodu se nemovitá věc nachází.


(podle usnesení Nejvyššího soudu spisové značky 23 Cdo 2939/2023, ze dne 29. 11. 2023)