59 A 15/2021-58 [KSPH] – souhlas spoluvlastníků s veřejným užíváním pozemku / 9 Afs 314/2019-78 – přípustnost zásahové žaloby / 3 As 15/2022-42 – osvědčení o st. občanství jako správní rozhodnutí / 10 As 25/2020-61-podání exekučního návrhu správcem daně.

KS: Souhlas spoluvlastníků s veřejným užíváním pozemku

 

Souhlas s veřejným užíváním pozemku mohou, vzhledem k důsledku v podobě prakticky trvalého zatížení nemovitosti veřejnoprávním omezením podle § 1132 občanského zákoníku, udělit pouze všichni spoluvlastníci jednomyslně.


(podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2022, číslo jednací 59 A 15/2021-58)

 

NSS: Podání exekučního návrhu správcem daně

Podání exekučního návrhu správcem daně jako oprávněným podle § 175 odst. 1 daňového řádu, je-li vymáhán daňový nedoplatek, nemůže být zásahem podle § 82 s. ř. s.

(Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2022, čj. 10 As 25/2020-61)

 

 

NSS: Přípustnost zásahové žaloby podle § 85 s. ř. s.

 

Přípustnosti zásahové žaloby podle § 85 s. ř. s. proti jednání správního orgánu odvíjejícímu se od nicotného rozhodnutí nebrání skutečnost, že určení nicotnosti takového rozhodnutí se žalobce mohl domáhat žalobou podle § 65 s. ř. s.


(podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2022, číslo jednací 9 Afs 314/2019-78)

 

 

NSS: Podání exekučního návrhu správcem daně

 

Podání exekučního návrhu správcem daně jako oprávněným podle § 175 odst. 1 daňového řádu, je-li vymáhán daňový nedoplatek, nemůže být zásahem podle § 82 s. ř. s.


(podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2022, číslo jednací 10 As 25/2020-61)

 

 

NSS: Osvědčení o státním občanství jako správní rozhodnutí

 

Osvědčení o státním občanství vydané dle § 47 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, je správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.


(podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2022, číslo jednací 3 As 15/2022-42)