[COVID-19]: USNESENÍ VLÁDY o přijetí krizových opatření pro období od 12.01. 2021 do 22.01. 2021, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 12/2021 Sb. [nouzový provoz krematórií].

V příloze zasílám usnesení vlády České republiky:  

 

12. o změně krizového opatření [č. 33 ze dne  11.01. 2021], která byla publikována v částce 7 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 11.01. 2021, a která jsou účinná pro období od 12.01. 2021 do 22.01. 2021 [včetně]:  

 

Vláda s účinností ode dne 12. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.

 

I.   zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem České republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, s výjimkou těla zemřelého, které se ke dni 12. ledna 2021 nachází na území České republiky;

 

II. ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím limitům provozu stanoveným obcí.