Pst 1/2022 až Pst 50/2022 – Nejvyšší správní soud rozpustil Demokratickou stranu Československa, dalším 7 pozastavil činnost.

Nejvyšší správní soud rozpustil Demokratickou stranu Československa, dalším 7 pozastavil činnost

 

Sedmičlenný senát ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí (tzv. volební senát) v čele s předsedou Tomášem Langáškem dnes pokračoval v rozhodování o návrzích vlády na rozpuštění či pozastavení činnosti politických stran a hnutí.

 

K šesti politickým stranám rozpuštěným minulý týden dnes přibyla sedmá – volební senát rozsudkem rozpustil a poslal do likvidace politickou stranu Demokratická strana Československa, neboť činnost této politické strany již byla dříve volebním senátem pozastavena z důvodu neplnění zákonných povinností a ani poté tato politická strana svá pochybení nenapravila. Nejvyšší správní soud tak dnes její činnost definitivně ukončil a zrušil ji.

 

Volební senát dnes vyhověl dalším 7 návrhům vlády na pozastavení činnosti politických stran a hnutí z důvodu, že neplní své zákonné povinnosti, zejména předkládat výroční finanční zprávy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Pozastavenu činnost tak, vedle 32 politických stran a hnutí, jimž volební senát pozastavil činnost v minulém týdnu, dále mají: Alternativa pro Česko, ČESKÝ POLITICKÝ STŘED, Konzervativní aliance 2014, Nezávislá iniciativa (NEI), Občanská konzervativní strana, Pro Česko a Pro Prahu.

 

O zbývajících třech návrzích vlády na rozpuštění nebo pozastavení činnosti politických stran a hnutí z celkových 50, které Nejvyšší správní soud obdržel 7. února 2022, rozhodne volební senát v dalších týdnech.

 

Věci jsou vedeny pod spisovými značkami Pst 1/2022 až Pst 50/2022.