Pst 24/2022 – volební senát pozastavil činnost politické straně Republika.

Volební senát pozastavil činnost politické straně Republika

 

Sedmičlenný senát ve věcech volebních, ve věcech místního a krajského referenda a ve věcech politických stran a politických hnutí (tzv. volební senát) v čele s předsedou Tomášem Langáškem dne 06.04. 2022 při veřejném jednání pozastavil činnost politické straně Republika.

 

Volební senát tak vyhověl návrhu vlády na pozastavení činnosti z důvodu, že strana neplní své zákonné povinnosti. Podle zákona č. 424/ 1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích jsou strany a hnutí povinny předložit každoročně do 1. dubna Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí výroční finanční zprávu, která zahrnuje zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad. Tuto povinnost ale za léta 2017 až 2020 politická strana Republika nesplnila.

 

Zbývá rozhodnout o posledním návrhu na pozastavení činnosti politických stran z celkových 50, které Nejvyšší správní soud obdržel 7. února 2022, a to politické strany Sdružení Pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka (řízení sp. zn. Pst 27/2022). K projednání tohoto návrhu předseda volebního senátu nařídil veřejné jednání na středu 20. dubna 2022.

 

Dne 06.04. 2022 projednaná věc je u Nejvyššího správní soudu vedena pod spisové značkou Pst 24/2022.