[SPRÁVNÍ JUDIKATURA]: Elektronická Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 3/2023

 

 

 

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

Číslo:3/2023 | Ročník č:2023 | Rozhodnutí č:4438/2023 – 4448/2023

titulka

OBSAH VYDÁNÍ 3/2023

Zobrazit vydání

4438/2023

Daň z příjmů: emise dluhopisů na základě komisionářské smlouvy
Datum: 09.11.2022 | Sp. zn.: 31 Af 47/2021 – 71 | Soud: Krajský soud v Brně

4439/2023

Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zajištění; Mezinárodní ochrana: nezákonnost rozhodnutí o zajištění; účel zajištění; přemístění žadatele do jiného členského státu EU
Datum: 21.11.2022 | Sp. zn.: 34 Az 36/2022 – 32 | Soud: Krajský soud v Brně

4440/2023

Školství: nestátní školy; pluralita a právo rodičů na alternativu ve vzdělávání; kapacitní důvody jako kritérium regulace vzdělávací soustavy
Datum: 07.12.2022 | Sp. zn.: 10 As 320/2020 – 58 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4441/2023

Místní referendum: účastenství provozovatele hazardních her v řízení ve věcech místního referenda
Datum: 04.01.2023 | Sp. zn.: Ars 7/2022 – 153 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4442/2023

Ochrana přírody a krajiny: informování ekologických spolků o zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních
Datum: 30.11.2022 | Sp. zn.: 1 As 269/2021 – 47 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4443/2023

Správní trestání: uložení pokuty za provozování internetových hazardních her bez povolení
Datum: 13.12.2022 | Sp. zn.: 10 As 86/2022 – 55 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4444/2023

Kompetenční spory: přezkum rozhodnutí správního orgánu o nařízení předběžného opatření v soukromoprávní věci
Datum: 16.01.2022 | Sp. zn.: Konf 3/2022 – 531* | Soud: Nejvyšší správní soud – zvláštní senát

4445/2023

Vojáci z povolání: výsluhový příspěvek; kázeňské odměny; další služba
Datum: 17.01.2023 | Sp. zn.: 10 As 237/2022 – 42 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4446/2023

Řízení před soudem: společné řízení o samostatných nárocích; odměna advokáta; náhrada nákladů řízení v poměrné výši
Datum: 11.01.2023 | Sp. zn.: 8 Afs 27/2021 – 67 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4447/2023

Daň z přidané hodnoty: částečné uznání nároku na odpočet daně; účast na daňovém podvodu
Datum: 19.01.2023 | Sp. zn.: 1 Afs 101/2021 – 42 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4448/2023

Veřejné zakázky: zrušení zadávacího řízení zadavatelem
Datum: 26.01.2023 | Sp. zn.: 10 As 23/2021 – 56 | Soud: Nejvyšší soud – senát