[SPRÁVNÍ JUDIKATURA]: Elektronická Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2023

 

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

Číslo:4/2023 | Ročník č:2023 | Rozhodnutí č:4449/2023 – 4459/2023

titulka

OBSAH VYDÁNÍ 4/2023

Zobrazit vydání

4449/2023

Stavební zákon: žádost podílového spoluvlastníka o dodatečné povolení stavby; doklad o právu; dohoda podílových spoluvlastníků
Datum: 04.11.2021 | Sp. zn.: 55 A 56/2019 – 48 | Soud: Krajský soud v Praze

4450/2023

Provoz na pozemních komunikacích: čistota registrační značky
Datum: 29.11.2022 | Sp. zn.: 2 As 187/2021 – 20 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4451/2023

Řízení před soudem: zastoupení právnickou osobou poskytující právní pomoc uprchlíkům či cizincům; Mezinárodní ochrana: dočasná ochrana
Datum: 02.02.2023 | Sp. zn.: 10 As 290/2022 – 30 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4452/2023

Daň z příjmu: peněžní odměny pro zaměstnance obchodních partnerů
Datum: 07.02.2023 | Sp. zn.: 10 Afs 61/2022 – 41 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4453/2023

Rozšířený senát: vyčerpání prostředku k ochraně proti nečinnosti správního orgánu
Datum: 02.02.2023 | Sp. zn.: 2 As 21/2020 – 34 | Soud: Nejvyšší správní soud – rozšířený senát

4454/2023

Daňové řízení: postup k odstranění pochybností; úrok z vratitelného přeplatku; úrok z neoprávněného jednání správce daně
Datum: 30.12.2022 | Sp. zn.: 2 Afs 60/2021 – 23 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4455/2023

Rozšířený senát: rozsah posouzení podkladů při přezkumu úkonů veřejné správy
Datum: 08.02.2023 | Sp. zn.: 2 As 133/2019 – 146 | Soud: Nejvyšší správní soud – rozšířený senát

4456/2023

Pobyt cizinců: důvody znemožňující vycestování; zásada non-refoulement; Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zajištění cizince
Datum: 31.01.2023 | Sp. zn.: 5 Azs 96/2021 – 39 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4457/2023

Veřejné zdravotní pojištění: výjimečné případy hrazení zdravotních služeb jinak nehrazených
Datum: 31.01.2023 | Sp. zn.: 10 Ads 334/2022 – 41 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4458/2023

Daň z přidané hodnoty: úrok z vratitelného přeplatku
Datum: 19.10.2022 | Sp. zn.: 6 Afs 171/2022 – 28 | Soud: Nejvyšší soud – senát

4459/2023

Životní prostředí: závazek ke snížení emisí skleníkových plynů
Datum: 20.02.2023 | Sp. zn.: 9 As 116/2022 – 166 | Soud: Nejvyšší soud – senát