[SPRÁVNÍ JUDIKATURA]: Elektronická Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 5/2023.

 

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

Číslo:5/2023 | Ročník č:2023 | Rozhodnutí č:4460/2023 – 4476/2023

titulka

OBSAH VYDÁNÍ 5/2023

Zobrazit vydání

4460/2023

Sociální zabezpečení: hraniční ukazatel „trvalého pobytu“; zhodnocení překrývajících se dob pojištění
Datum: 30.01.2023 | Sp. zn.: 49 Ad 47/2018 – 55 | Soud: Krajský soud v Praze

4461/2023

Správní řízení: změněné závazné stanovisko
Datum: 31.01.2023 | Sp. zn.: 43 A 19/2021 – 90 | Soud: Krajský soud v Praze

4462/2023

Daňové řízení: neúčast daňového subjektu při odběru vzorků; stanovení spotřební daně podle pomůcek
Datum: 17.02.2023 | Sp. zn.: 5 Afs 374/2021 – 54 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4463/2023

Ochrana spotřebitele: internetový obchod; nabídka ke koupi; ujednání o platebních podmínkách; rozhodnutí ohledně koupě
Datum: 22.02.2023 | Sp. zn.: 10 As 214/2022 – 44 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4464/2023

Územní plánování: vyhodnocení vlivů na životní prostředí; Řízení před soudem: nařízení jednání při přezkumu zásad územního rozvoje
Datum: 24.02.2023 | Sp. zn.: 8 As 98/2020 – 235 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4465/2023

Církve a náboženské společnosti: vyznávání náboženské víry jako podmínka registrace
Datum: 10.03.2023 | Sp. zn.: 5 As 21/2022 – 83 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4466/2023

Volba prezidenta republiky: neplatnost části volby; neplatnost hlasování; úprava a vyhlášení zápisu o výsledku hlasování
Datum: 21.02.2023 | Sp. zn.: Vol 100/2023 – 74 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4467/2023

Daň z přidané hodnoty: struktura elektronického formuláře ke kontrolnímu hlášení; neúčinnost podání
Datum: 31.01.2023 | Sp. zn.: 2 Afs 395/2020 – 55 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4468/2023

Územní a stavební řízení: účastenství občanského sdružení zabývajícího se ochranou přírody a krajiny
Datum: 15.03.2023 | Sp. zn.: 9 As 193/2022 – 35 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4469/2023

Daňové řízení: předběžná otázka; vázanost rozhodnutím v trestní věci
Datum: 28.02.2023 | Sp. zn.: 6 Afs 125/2021 – 56 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4470/2023

Daňové řízení: zohlednění přeplatků při výpočtu úroků z prodlení
Datum: 10.11.2022 | Sp. zn.: 1 Afs 164/2022 – 37 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4471/2023

Územní a stavební řízení: souhlasy vydávané stavebním úřadem; lhůta pro zahájení přezkumného řízení; lhůta pro vydání rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení
Datum: 16.03.2023 | Sp. zn.: 6 As 392/2021 – 40 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4472/2023

Soudní exekutoři: jmenování do exekutorského úřadu
Datum: 10.03.2023 | Sp. zn.: 3 As 123/2021 – 41 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4473/2023

Řízení před soudem: věci sociální péče; přijatelnost kasační stížnosti; Pomoc v hmotné nouzi: stanovení výše příjmu; srážky ze mzdy
Datum: 22.03.2023 | Sp. zn.: 4 Ads 45/2023 – 24 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4474/2023

Územní a stavební řízení: zajištění přístupu ke stavbě
Datum: 15.03.2023 | Sp. zn.: 6 As 2/2022 – 44 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4475/2023

Ochranné známky: rozlišovací způsobilost a zaměnitelnost
Datum: 10.03.2023 | Sp. zn.: 10 As 101/2021 – 56 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4476/2023

Zaměstnanost: osoba zdravotně znevýhodněná; Řízení před soudem: specializovaný samosoudce
Datum: 30.03.2023 | Sp. zn.: 9 Ads 102/2022 – 38 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)