[SPRÁVNÍ JUDIKATURA]: Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 8/2022.

 

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

Číslo:8/2022 | Ročník č:2022 | Rozhodnutí č:4360/2022 – 4370/2022

titulka

OBSAH VYDÁNÍ 8/2022

Zobrazit vydání

4360/2022

Důchodové pojištění: invalidní důchod pro tzv. invaliditu z mládí; nároky z vnitrostátního práva a z mezinárodní smlouvy; souběžné dávky v invaliditě
Datum: 30.06.2020 | Sp. zn.: 33 Ad 7/2019 – 46 | Soud: Krajský soud v Brně

4361/2022

Daňové řízení: zřejmý omyl podle daňového řádu
Datum: 05.08.2020 | Sp. zn.: 15 Af 134/2017 – 103 | Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem

4362/2022

Veřejné zakázky: změna zadávací dokumentace; přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek
Datum: 21.04.2022 | Sp. zn.: 62 Af 18/2020 – 88 | Soud: Krajský soud v Brně

4363/2022

Kompetenční spory: nicotné rozhodnutí; pravomoc Energetického regulačního úřadu
Datum: 04.05.2022 | Sp. zn.: Konf 20/2021 – 7 | Soud: Nejvyšší správní soud – zvláštní senát

4364/2022

Řízení před soudem: přijatelnost kasační stížnosti; zohlednění skutečností, které nastaly po vydání rozhodnutí krajského soudu; Mezinárodní ochrana: zásada non-refoulement; posouzení spolehlivosti a dostatečnosti diplomatických záruk
Datum: 11.03.2022 | Sp. zn.: 6 Azs 306/2021 – 49 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4365/2022

Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; přezkum rozvrhu práce soudu; Soudy a soudci: přeřazení soudce na jiný úsek
Datum: 26.05.2022 | Sp. zn.: 6 As 22/2022 – 58 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4366/2022

Správní řízení: zrušení povolení vykonávat činnost insolvenčního správce
Datum: 03.06.2022 | Sp. zn.: 10 As 89/2022 – 26 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4367/2022

Rozšířený senát: daně; datové schránky; Daňové řízení: doručování do datové schránky; fikce doručení
Datum: 26.05.2022 | Sp. zn.: 4 Afs 264/2018 – 85 | Soud: Nejvyšší správní soud – rozšířený senát

4368/2022

Rozšířený senát: postavení společných navrhovatelů v soudním řízení správním; účastenství v řízení o kasační stížnosti; oddělitelnost výroku rozhodnutí ve vztahu k jednotlivým společným navrhovatelům; právní moc rozhodnutí; osoba zúčastněná na řízení
Datum: 09.06.2022 | Sp. zn.: 2 As 347/2019 – 81 | Soud: Nejvyšší správní soud – rozšířený senát

4369/2022

Energetika: povaha operátora trhu; režim dodavatelů poslední instance
Datum: 15.06.2022 | Sp. zn.: 6 As 82/2022 – 25 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4370/2022

Rozšířený senát: místní příslušnost soudu
Datum: 25.05.2022 | Sp. zn.: Nad 202/2020 – 59 | Soud: Nejvyšší správní soud – rozšířený senát