[ÚOOÚ]: Platnost GDPR ve Velké Británii od 01.01. 2021.

Platnost GDPR ve Velké Británii

 

Evropská unie a Velká Británie se dohodly, že od začátku roku 2021 po dobu maximálně šesti měsíců zůstane ve Spojeném království v platnosti režim obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V tomto období bude možné předávat osobní údaje do Velké Británie jako doposud. Naopak mechanismus jediného kontaktního místa přestane ve Velké Británii platit již od 1. ledna 2021.

 

V rámci dohody o budoucích vztazích uzavřené 24. prosince 2020 se obě strany domluvily, že režim obecného nařízení o ochraně osobních údajů zůstane v platnosti na území Velké Británie po přechodnou dobu maximálně šesti měsíců. Pro předávání osobních údajů do Velké Británie tak od nového roku po dobu maximálně šesti měsíců zůstává v platnosti dosavadní úprava. Poté, nebude-li na stole rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů umožňující obecně jejich transfer do Velké Británie, bude tato považována z pohledu předávání dat za třetí zemi.

 

Žádné přechodné období se však nebude vztahovat na tzv. mechanismus jediného kontaktního místa, který nebude ve Velké Británii uplatnitelný již od 1. ledna 2021. Správci a zpracovatelé usazení pouze ve Velké Británii a podléhající obecnému nařízení ve smyslu jeho článku 3 odst. 2 budou muset podle článku 27 nařízení jmenovat svého zástupce v Unii.

 

Shora uvedené upozornění Úřadu pro ochranu osobních údajů bylo zveřejněno na webových stránkách ÚOOÚ dne 14.01. 2021, a je dostupné z níže uvedeného linku:

 

https://www.uoou.cz/rezim-obecneho-narizeni-bude-ve-nbsp-velke-britanii-platit-jeste-nanejvys-sest-mesicu/d-47270