Vyhlášky k znalecké a tlumočnické činnosti účinné ode dne 01.01. 2021.

V částce 207 Sbírky zákonů 2020 byly publikovány vyhlášky číslo:

 

503. vyhláška o výkonu znalecké činnosti,

504. vyhláška o znalečném,

505. vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví,

506. vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti,

507. vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele,

508. vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení,

 

účinné ode dne 01.01. 2021.