10 Ao 1/2021 – NSS ZAMÍTL DVA NÁVRHY NA ZRUŠENÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ STANOVUJÍCÍ POVINNOST POSKYTOVATELŮM ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PROVÁDĚT VYŠETŘENÍ ANTIGENNÍMI TESTY.

NSS ZAMÍTL DVA NÁVRHY NA ZRUŠENÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ STANOVUJÍCÍ POVINNOST POSKYTOVATELŮM ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PROVÁDĚT VYŠETŘENÍ ANTIGENNÍMI TESTY

 

Nejvyšší správní soud dne 20.05. 2021 zamítl dva návrhy na zrušení opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021, které s účinností ode dne 9. 3. 2021 stanoví povinnost poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči a všem poskytovatelům sociálních služeb provádět preventivní vyšetření antigenními testy, a to u všech zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb.

 

Předseda senátu Zdeněk Kühn odkázal na předchozí judikaturu Nejvyššího správního soudu a zdůraznil, že konkrétním cílem opatření bylo předcházet vzniku nových ohnisek nákazy v ústavech sociální péče, domovech pro seniory apod. V těchto zařízeních pobývají zpravidla starší či nemocní lidé, kteří jsou nejvíce ohroženi nemocí COVID-19. Opatření míří jen na ty zaměstnance, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb. Odůvodnění opatření je v tomto ohledu podle soudu dostatečné.

 

Současně předseda senátu upozornil Ministerstvo zdravotnictví na povinnost poctivě monitorovat situaci v zařízeních sociálních služeb též do budoucna a reagovat na další vývoj pandemie.

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.05. 2021 spisové značky 10 Ao 1/2021 nebyl ke dni 21.05. 2021 na webových stránkách Nejvyššího správního soudu zveřejněn.