[SPRÁVNÍ JUDIKATURA]: Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 7/2022.

 

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

Číslo:7/2022 | Ročník č:2022 | Rozhodnutí č:4347/2022 – 4359/2022

titulka

OBSAH VYDÁNÍ 7/2022

Zobrazit vydání

4347/2022

Ochrana přírody a krajiny: účastenství občanského sdružení zabývajícího se ochranou přírody ve správním řízení; informace o zahajovaných správních řízeních; Řízení před soudem: nezákonný zásah správního orgánu
Datum: 09.03.2022 | Sp. zn.: 16 A 66/2020 – 23 | Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem

4348/2022

Místní referendum: totožnost hlasované otázky
Datum: 23.03.2022 | Sp. zn.: 59 A 10/2022 – 27 | Soud: Krajský soud v Praze

4349/2022

Stavební zákon: jiný veřejně přístupný přístřešek; posouzení dočasnosti stavby
Datum: 24.03.2022 | Sp. zn.: 55 A 42/2021 – 36 | Soud: Krajský soud v Praze

4350/2022

Státní památková péče: udržovací práce v interiéru domu nacházejícího se v památkové zóně; povinnost vyžádat si závazné stanovisko
Datum: 30.03.2022 | Sp. zn.: 30 A 148/2020 – 38 | Soud: Krajský soud v Brně

4351/2022

Rozšířený senát: daň z přidané hodnoty; Daň z přidané hodnoty: zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou daň; prekluze práva vyměřit daň
Datum: 28.04.2022 | Sp. zn.: 2 Afs 338/2018 – 50 | Soud: Nejvyšší správní soud – rozšířený senát

4352/2022

Školství: přijímací řízení ke studiu na střední škole
Datum: 27.04.2022 | Sp. zn.: 10 As 472/2021 – 47 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4353/2022

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: posouzení podmínek pro vznik nároku na starobní důchod; doba studia na civilní vysoké škole jako doba výkonu funkce
Datum: 01.04.2022 | Sp. zn.: 1 As 376/2020 – 33 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4354/2022

Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; okamžik přechodu práva nakládat s věcí jako vlastník; Daňové řízení: důkazní břemeno daňového subjektu
Datum: 27.04.2022 | Sp. zn.: 8 Afs 15/2020 – 85 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4355/2022

Zákon o pozemních komunikacích: pojem provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného
Datum: 05.05.2022 | Sp. zn.: 9 As 100/2021 – 35 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4356/2022

Státní památková péče: závazné stanovisko ke změně stavby; Přestupky: běh promlčení lhůty u pokračujícího přestupku, ohrožovací přestupek
Datum: 12.04.2022 | Sp. zn.: 10 As 444/2021 – 44 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4357/2022

Kompetenční spory mezi orgány veřejné správy a soudy: žaloba na vydání bezdůvodného obohacení; služební poměr
Datum: 07.04.2022 | Sp. zn.: Konf 7/2021 – 30 | Soud: Nejvyšší správní soud – zvláštní senát

4358/2022

Daň z příjmů: zneužití práva v daňových věcech
Datum: 26.04.2022 | Sp. zn.: 10 Afs 289/2021 – 42 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)

4359/2022

Stavební řízení: souhlas společenství vlastníků jednotek k žádosti o povolení změny dokončené stavby
Datum: 11.05.2022 | Sp. zn.: 6 As 126/2020 – 47 | Soud: Nejvyšší správní soud – senát (ostatní)