[ÚHOS]: Předmětem kartelu mohou být i zaměstnanci.

Předmětem kartelu mohou být i zaměstnanci

 

Nový informační list ÚOHS: Předmětem kartelu nemusí být jen ceny, ale i zaměstnanci.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal druhý letošní informační list s názvem „Soutěžní aspekty dohod na trhu práce„. Publikace se věnuje méně obvyklým druhům protisoutěžních dohod o sjednocení mezd a odměn nebo o nepřebírání zaměstnanců.

 

Zakázané dohody narušující soutěž nemusí být pouze kartelové dohody o určení cen výrobků nebo o rozdělení trhu. Protisoutěžní dohody mohou mezi sebou uzavřít i zaměstnavatelé, kteří usilují o to, aby jejich zaměstnanci neodcházeli ke konkurenci. Dva nejčastější typy protisoutěžního jednání na trhu práce jsou dohody mezi zaměstnavateli o tom, že si nebudou navzájem přebírat zaměstnance (tzv. no-poaching) nebo že si nebudou konkurovat v oblasti mzdových podmínek či dalších zaměstnaneckých benefitů (tzv. wage-fixing).

 

Snahou Úřadu ve vztahu k trhům práce je aktuálně především více upozornit rovněž na jejich soutěžní aspekt a rozšířit povědomí odborné i laické veřejnosti v České republice o tom, že i v této oblasti může docházet k protisoutěžnímu jednání, především ve formě kartelových dohod mezi zaměstnavateli. Takové jednání může být Úřadem tvrdě potrestáno a zároveň mají poškozené subjekty možnost soukromoprávně žalovat případně vzniklé škody.

 

Úřad se v rámci svých priorit hodlá zaměřit i na šetření dohod typu no-poaching či wage-fixing a lze tak důvodně očekávat, že se tyto dohody v budoucnu stanou předmětem konkrétních šetření a správních řízení vedených Úřadem, podobně jako je tomu u některých dalších soutěžních úřadů v Evropské unii i jinde ve světě. Lze proto doporučit, aby prevence podobných ujednání byla v budoucnu nedílnou součástí compliance programů soutěžitelů.

 

V případě, že máte podezření či víte o takovýchto dohodách soutěžitelů, můžete na Úřad podat podnět, a to i anonymně. Pokud byste byli sami účastníkem takovýchto dohod, máte možnost využit tzv. leniency programu a získat imunitu z případných pokut, či dosáhnout jejich výrazného snížení.

 

Podrobnosti o této problematice najdete v informačním listu č. 2/2023: Soutěžní aspekty dohod na trhu práce – viz příloha.