I. ÚS 2595/20 – podmíněné propuštění z výkonu trestu.

Posted

Podmíněné propuštění z výkonu trestu.   Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.   Usnesením Okresního soudu v Jablonci nad Nisou byl stěžovatel podmíněně propuštěn na svobodu z výkonu trestu, který mu byl uložen rozsudkem Městského soudu v Praze ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze, přičemž byla stanovena zkušební doba v délce pěti […]

II. ÚS 65/20 – náklady exekuce a otázka procesního zavinění při jejím zastavení pro nemajetnost (ústavně konformní výklad § 89 exekučního řádu).

Posted

Náklady exekuce a otázka procesního zavinění při jejím zastavení pro nemajetnost (ústavně konformní výklad § 89 exekučního řádu) II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil výroky usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně a Okresního soudu ve Zlíně ukládající stěžovateli uhradit náklady exekuce, neboť jimi bylo porušeno právo […]

II. ÚS 1711/20 – princip omezené důvěry v dopravě nelze vykládat tak, že řidič vždy musí předpokládat porušení pravidel silničního provozu jinými účastníky.

Posted

Princip omezené důvěry v dopravě nelze vykládat tak, že řidič vždy musí předpokládat porušení pravidel silničního provozu jinými účastníky   II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudky Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 2, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na soudní […]

[COVID-19]: Organizační opatření VZP ČR č. 56/2020 – vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 / Organizační opatření VZP ČR č. 57/2020 – síť poskytovatelů realizujících očkování proti onemocnění COVID-19.

Posted

·       Organizační opatření VZP ČR č. 56/2020 – vykazování očkování proti onemocnění COVID–19. ·       Organizační opatření VZP ČR č. 57/2020 – síť pracovišť smluvních poskytovatelů realizujících očkování proti onemocnění COVID-19, vykazování a úhrada očkování proti onemocnění COVID–19       Organizacni-opatreni-VZP-CR-c.-56-2020-vykazovani-ockovani-proti-COVID-19.pdf Organizacni-opatreni-VZP-CR-c.-57-2020-sit-poskytovatelu-realizujicich-ockovani-proti-COVID-19.pdf

25 Cdo 1014/2020 – k použitelnosti tzv. doktríny ztráty šance / 21 Cdo 778/2020 – žádost zaměstnavatele o souhlas odborové organizace s výpovědí.

Posted

K použitelnosti tzv. doktríny ztráty šance [k tomu viz. usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 12. 8. 2008 spisové značky I. ÚS 1919/08, a nález Ústavního soudu ČR ze dne 20.12. 2016 spisové značky III. ÚS 3067/13]   Ztráta šance není právním statkem explicitně chráněným normami občanského práva, respektive úpravou odpovědnosti za škodu. Pro teorii […]

22 Cdo 2068/2019 – vypořádání SJM přikázáním pohledávky některému nebo oběma manželům / 22 Cdo 2068/2019 – bezdůvodné obohacení získané úpravami cizí nemovitosti.

Posted

Vypořádání SJM přikázáním pohledávky některému nebo oběma manželům   I. Úprava vypořádání SJM obsažená v o. z. [tj. v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník] se co do základních hmotněprávních souvislostí zásadně neliší od úpravy obč. zák. [tj. v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník]. Nevyplývají z ní výslovně žádné konkrétní způsoby vypořádání SJM. Pouze podpůrně lze […]

[COVID-19]: Jak mRNA vakcína COMIRNATY v lidském těle funguje?

Posted

OČKOVAT nebo NEOČKOVAT aneb JAK mRNA VAKCÍNA COMIRNATY PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID–19 FUNGUJE V LIDSKÉM ORGANISMU?     1.         Z médií jistě víte, že počínaje dnem 27.12. 2020 „startuje“ v Evropské unii (dále též „EU„) očkování proti onemocnění COVID–19 vakcínou COMIRNATY, která byla vyvinuta firmami BioNTech [Německo] a Pfizer [USA], a která dne 21.12. 2020 v EU získala jako první […]

[COVID-19]: Zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky.

Posted

V příloze naleznete dnes [tj. 23.12. 2020] ve Sbírce zákonů č. 234 publikovaný zákon  č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky.       ZAKON-c.-569-2020-Sb.-o-distribuci-lecivych-pripravku-obsahujicich-ockovaci-latku-COVID-19.pdf