IV.ÚS 2479/22 – reakce na návrh lhůty pro doplnění blanketní stížnosti / III.ÚS 5/24 – odůvodnění rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě.

ÚS: Reakce na návrh lhůty pro doplnění blanketní stížnosti

 

Nekontaktoval-li stížnostní orgán stěžovatelku s tím, že jí navržená lhůta pro doplnění blanketní stížnosti je podle jeho názoru nepřiměřená, založil tím legitimní očekávání, že s rozhodnutím posečká na případné doplnění stížnosti v avizované lhůtě.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky IV.ÚS 2479/22, ze dne 13. 3. 2024)

 

 

ÚS: Odůvodnění rozhodnutí o ponechání obviněného ve vazbě

 

V duchu tzv. doktríny zesílených důvodů pro trvání omezení osobní svobody musí být zřejmé, proč bylo k uvalení vazby přistoupeno a zda má dále trvat. Zároveň je třeba zvážit možnosti nahradit ji jiným vhodným opatřením podle trestního řádu.


Obecné soudy musejí při posuzování trvání důvodů předstižné vazby vždy zhodnotit i osobní poměry obviněného a uvést konkrétní zdůvodnění, proč hrozí, že bude trestnou činnost opakovat.


(podle nálezu Ústavního soudu ČR spisové značky III.ÚS 5/24, ze dne 6. 3. 2024)