[ÚHOS]: Zaměstnanecké konkurenční doložky – tzv. wage-fixing) nebo tzv. no-poaching.

Zaměstnanecké konkurenční doložky

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uzavřel šetření možných protisoutěžních ustanovení týkajících se zaměstnaneckých konkurenčních doložek v etických kodexech Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, z.s. a Asociace prodejců použitých automobilůautobazarů ČR z.s. Oba případy byly vyřešeny prostřednictvím tzv. soutěžní advokacie, tedy bez zahájení správních řízení.

 

Úřad vydal letos v květnu informační list s názvem „Soutěžní aspekty dohod na trhu práce“, který se věnuje méně obvyklým druhům protisoutěžních dohod o sjednocení mezd či dalších zaměstnaneckých benefitů (tzv. wagefixing) nebo o nepřetahování zaměstnanců (tzv. nopoaching), a upozornil, že se v rámci svých priorit hodlá zaměřit i na tyto dohody. Úřad v této souvislosti rovněž deklaroval, že vzájemné závazky nenajímat zaměstnance druhé strany dohody mohou vést k narušení hospodářské soutěže a Úřad na ně pohlíží jako na de facto dohody o rozdělení trhu a nákupních zdrojů.

 

V daném případě Úřad prováděl z vlastní iniciativy šetření týkající se možných protisoutěžních ustanovení, která měla sdružení ve svých etických kodexech. Etické kodexy zakládaly členům sdružení povinnost „ve firemních společenských smlouvách a zaměstnaneckých smlouvách využívat v co nejširším měřítku konkurenční doložku.“ Za problematické považuje Úřad nikoliv samotné sjednání konkurenčních doložek, nýbrž unifikaci chování jednotlivých členů sdružení (vzájemných konkurentů) v soutěži o zaměstnance, ke které prostřednictvím etických kodexů dochází. Dle Úřadu by zmíněné jednání mohlo představovat zakázané rozhodnutí sdružení směřující k zákazu přetahování zaměstnanců mezi jeho členy (zaměstnavateli), resp. dohodu o nepřetahování zaměstnanců ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS.

 

Na základě výzvy Úřadu přistoupila obě sdružení k odstranění problematických ustanovení z etických kodexů a informovala své členy o provedených změnách.

 

Úřad se rozhodl v těchto případech nezahajovat správní řízení. V prvé řadě zohlednil, že se jedná o první případy týkající se dohod na trhu práce a specifičnost daných ustanovení. Dále zohlednil ochotu a úsilí uvedených sdružení bezodkladně přijmout nápravná opatření vedoucí k eliminaci podezření z narušení hospodářské soutěže v dotčených oblastech.